COVID-19

Drugi paket državnih mera pomoći privredi je usvojen i ima za cilj da sačuva radna mesta

Ministar finansija Srbije Siniša Mali ocenio je da je usvajanje pravnog okvira za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera izuzetno značajan korak države koji će omogućiti očuvanje radnih mesta, ali i proizvodnih kapaciteta, odnosno pomoći privredi da se na najbolji način izbori sa negativnim posledicama koronavirusa.

"Ukupan paket je vredan 66 milijardi dinara i podrazumeva isplatu 60 odsto minimalne zarade u avgustu i septembru, kao i oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec", objasnio je on odluke Vlade Srbije o dodatnoj pomoći privredi.

Mali je dodao da se novi paket mera nadovezuje na prethodni, za koji je izdvojena 5,1 milijarda evra, a da je i Narodna banka Srbije izašla u susret građanima i privredi sa novim moratorijumom na plaćanje kredita za dva meseca.

"Mikro, mala i srednja preduzeća, koja su dobila minimalnu zaradu u julu, ne treba da se prijavljuju za nove mere, jer će po automatizmu dobiti i 60 odsto minimalne zarade u avgustu, kao i u septembru za svoje zaposlene. Nastojali smo da to bude jednostavan proces. Ukoliko neko ne želi pomoć države, taj novac može da vrati u trezor Republike Srbije", istakao je ministar.

Dodao je da će prvih 60 odsto prvog minimalca za zaposlene biti na računima poslodavaca do 10. avgusta, dok je druga uplata planirana za septembar.

Preduzećima koja su osnovana posle 15. marta ove godine, zaključno sa 20. julom 2020, omogućeno je da se prijave za pomoć.

"Oni moraju da se prijave i popune PPP-PD obrazac da bi u septembru dobili dve minimalne zarade. S obzirom da je prijavljivanje tokom avgusta, zbog toga će u septembru dobiti dve minimalne zarade, kako je i obećano", naveo je Mali i dodao da je važno da se i novoosnovanim preduzećima da mogućnost da dobiju novac iz drugog paketa mera Vlade Srbije.

Ministar je napomenuo da je uslov za dobijanje pomoći države neotpuštanje više od 10 odsto radnika, tri meseca posle dobijanja poslednje uplate. Planirano je i da preduzeća iz kategorije velikih pravnih subjekata dobiju pomoć države u vidu 50 odsto minimalne zarade za one radnike koji su imali odluku o prekidu rada i ta preduzeća već imaju ustaljenu proceduru da se do 15. u mesecu prijave sa listom zaposlenih kojima je rad prekinut, kako bi ostvarili pravo na direktna davanja.

"Država Srbija pokazuje koliko je stabilna, koliko novca imamo, da su naše javne finansije u izuzetno dobrom stanju. Sutra ćemo imati i podatke o prilivu PDV, kao i o ostalim prilivima u naš budžet, ali već sada mogu da kažem da očekujem mnogo bolji rezultat, ne samo u odnosu na rebalans budžeta iz aprila ove godine, već i u odnosu na inicijalni budžet za 2020. godinu, koji je usvojen u novembru prošle godine", istakao je Mali.

Precizirao je da je za pomoć privredi i građanima ukupno izdvojeno 5,8 milijardi evra, što čini 12,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i istakao da su penzije i plate u javnom sektoru stabilne.

"U ovom trenutku održavamo potpunu stabilnost. Kurs se u poslednjih par meseci i pored najveće ekonomske krize u svetu ikada, nije promenio. Stabilnost se zadržala, inflacija nije porasla, kao što je to bio slučaj u nekim prethodnim krizama. Zadržana je makroekonomska stabilnost, prvi paket mera je bio na vreme i sva obećanja koja smo dali su ispunjena", istakao je Mali.

Vlada usvojila zaključak o drugom paketu finansijske pomoći privatnicima

Vlada Srbije usvojila je na sednici zaključak u vezi sa direktnim davanjima i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu, sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije koronavirusa.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, paket podrazumeva isplatu dva puta po 60 odsto od minimalne zarade, kao i odlaganje poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec, a vredan je 66 milijardi dinara.

"Ove mere počeće odmah da se sprovode, tako da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru. Reč je o oko milion i pedeset hiljada zaposlenih u 235.000 privrednih subjekata", stoji u saopštenju.

Podseća se da će svi kojima su isplaćena direktna davanja u julu, a spadaju u grupu mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, biti automatski prijavljeni za isplatu direktnih davanja.

"Mikro, mali i srednji privredni subjekti koji su osnovani počev od 16. marta zaključno sa 20. julom, treba da se prijave za korišćenje mera, s obzirom na to da nisu imali pravo na prvi paket pomoći. Njima će jednokratno biti ispaćena direktna davanja u septembru u visini od 120 odsto minimalne zarade po zaposlenom", piše u saopštenju.

Navodi se i da je potrebno da do 15. septembra podnesu PPP – PD obrazac, na kome će kao datum dospeća poreza i doprinosa staviti 5. januar 2021. godine.

"Što se tiče privrednih subjekata koji su registrovani kao preduzetnici, koji u skladu sa odgovarajućim poreskim propisima ne podnose PPP-PD obrazac, njima će direktna davanja biti isplaćena jednokratno u septembru bez ikakvog dodatnog angažovanja", navedeno je iz Vlade Srbije.

Dodaje se da ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste ta sredstva, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu tih davanja, ne moraju da ih troše i ona će na kraju ovog ciklusa mera biti sa namenskog računa vraćena u budžet države.

"Kada je reč o uslovima za korišćenje mera, poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10 odsto u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja, dakle najkasnije do kraja godine", podsetili su iz Vlade Srbije.

Navodi se da će velikim pravnim licima, koja su tako razvrstana po finansijskim izveštajima za 2018. godinu, biti isplaćena direktna davanja ukoliko do 15. avgusta dostave spisak lica za koja se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava za jun i juli.

"Na njih se primenjuju ista pravila kao i do sada - dobiće 50 odsto minimalne zarade po zaposlenom koji je imao prekid rada od najmanje 15 radnih dana u navedena dva meseca. Isplata će se izvršiti na već otvoreni kovid račun i direktna davanja se mogu koristiti isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima", piše u saopštenju.

Dodaje se da će za novoosnovane privredne subjekte koji žele da koriste mere pomoći biti otvoreni takodje posebni namenski računi.

"Privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, a nakon isteka ovog roka namenski računi biće ugašeni, a neutrošena sredstva vraćena u budžet", piše u saopštenju.

Vlada je usvojila i Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020 – 2025. godine, koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapredjenja prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji.

"Usvajanjem ovog dokumenta postavljen je jasan strateški put za unapređenje prava žrtava svih krivičnih dela u Srbiji u skladu sa najvišim evropskim standardima", stoji u saopštenju Vlade Srbije.

Na sednici je usvojen i Program unapređenja kontrole raka u Srbiji za period 2020-2022. godine, čiji je cilj unapređenje prevencije, ranog otkrivanja i primene savremenih terapija u lečenju malignih bolesti, kroz sveobuhvatni pristup i aktivno učešće svih partnera u okviru sistema zdravstvene zaštite. (Izvor N1)

Ostale novosti

No news available.

Naši događaji

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin